Gouden Tips voor een betere samenwerking

samenwerken 10 gouden tips - MapsTell

Inhoud

“Wil jij de dynamiek van jouw team naar een hoger niveau tillen? Ben je op zoek naar manieren om beter samen te werken én de productiviteit te verhogen? Dan heb ik wel iets voor jou! Met deze gouden tips en de ondersteuning van MapsTell kun jij jouw team laten schitteren als nooit tevoren. Ontdek hoe je, door het herkennen van de unieke persoonlijkheden binnen jouw team, de onderlinge communicatie verbetert, conflicten oplost en de teamspirit versterkt. Laten we samen op ontdekkingsreis gaan naar een betere samenwerking en meer werkplezier!”

Werk aan je communicatie:

Zorg ervoor dat je duidelijk en open communiceert binnen het team. Luister actief naar anderen en wees bereid om te delen en te begrijpen. Vraag ook gewoon eens hoe het met je collega gaat of geef eens een compliment. 

Stel samen doelen op:

Neem de leiding in het stellen van gezamenlijke doelen en zorg ervoor dat alle teamleden zich erbij betrokken voelen en zich ervoor inzetten. Samen een doel bereiken geeft een gevoel van euforie. “Die klus hebben we toch maar even samen geklaard!”

Verdeel taken slim:

Wijs taken toe op basis van ieders vaardigheden en sterke punten om efficiëntie te bevorderen. Maak een taak smart zodat iedereen precies weet wat er moet gebeuren binnen een bepaalde tijd. 

Bouw vertrouwen op:

Investeer in het opbouwen van vertrouwen tussen jou en je teamgenoten door openheid, eerlijkheid en respect te tonen. Is er geen vertrouwen dan staat dat de samenwerking in de weg. “Ga daar dus eerst mee aan de slag.”

Wees flexibel:

Pas je aan en wees bereid om compromissen te sluiten wanneer dat nodig is om de doelen van het team te bereiken. Een keer invallen als er iemand ziek is of een collega helpen. Je zult zien dat dit de sfeer verbetert en dat jouw bereidheid helpt om volgende keer ook iets terug te vragen. 

Los conflicten op:

Neem het voortouw in het constructief omgaan met conflicten door problemen openlijk te bespreken en naar oplossingen te zoeken die voor alle partijen acceptabel zijn. Ga gewoon in gesprek en voorkom dat er een heel roddelcircuit op gang komt. Daar is niemand bij gebaat.

Geef en ontvang feedback:

Moedig het geven en ontvangen van constructieve feedback aan om de prestaties van het team te verbeteren. Geef jij wel eens feedback aan iemand? Feedback krijgen moet je zien als iets waar je van kunt leren. Een positieve feedback of een compliment is natuurlijk altijd leuk om te krijgen. “Sluit een vergadering af met een compliment dat dit nu echt een goed overleg was, dat er hard is gewerkt en dat je daar blij mee bent.” 

Bouw teamspirit op:

Organiseer teambuildingactiviteiten om de band tussen jou en je teamgenoten te versterken en de samenwerking te verbeteren. Vaak vinden er tijdens zo’n dag andere gesprekken plaats dan op de werkvloersetting. Je leert elkaar beter kennen tijdens zo’n teambuiling. Een leuke opvulling voor een deel van jouw Teamdag is een MapsTell training. 

Toon waardering:

Laat je waardering zien voor de inspanningen van je teamgenoten en erken hun bijdragen aan het team. Je zult zien dat dit zoveel positieve energie geeft. 

Evalueer en stuur bij:

Neem de tijd om regelmatig de voortgang van het team te evalueren en bij te sturen waar nodig, om ervoor te zorgen dat doelen worden bereikt en de samenwerking wordt verbeterd. Vraag ook eens aan jouw teamleden hoe zij de samenwerking in het team ervaren. Soms komen hier leuke ideeën uit. 

MapsTell helpt

MapsTell helpt bij beter samenwerken, door inzicht te bieden in de verschillende persoonlijkheden binnen het team. Met behulp van kaarten die de voorkeursgedragsstijlen van individuen weergeven, leer jij jouw eigen gedragsstijl beter te begrijpen en hoe je effectiever communiceert en samenwerkt met anderen. Door bewustzijn te creëren van de diversiteit aan persoonlijkheden binnen het team, helpt MapsTell jou om conflicten te verminderen, de communicatie te verbeteren en de algehele samenwerking te bevorderen.

 
Scroll naar boven